İçindekiler

Kapak
Araştırma Makalesi
Afyonkarahisar Koşullarında Silajlık Mısır Çeşitlerinin Yeşil Ot ve Kuru Madde Verimlerinin Belirlenmesi

Süleyman Soylu, Durmuş Erdurmuş

Van İlinde Çiftçi Şartlarında Bazı Arpa Çeşitlerinin (Hordeum vulgare L.) Verim ve Verim Unsularının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Erol Oral, Bülent VEZİROĞLU

Enerji Etüdü Yıllık 1,000 TEP Tüketiminin İncelenmesi

Fatih Aydın, Bekir Çankaya

Atlarda Arkadaşlık Kurma Davranışı Özelliklerinin Değerlendirmesi

Muhammet Hanifi Selvi, Yavuzkan PAKSOY, Ömer Barış İNCE

Olea europaea L. subs. oleaster Yapraklarının Süperkritik CO2 Ekstraksiyonuyla Fenolik İçerik ve İn-vitro Antioksidan Aktivitesi

TURAN AKDAĞ, SÜLEYMAN DOĞU, Hatice Banu Keskinkaya, ZELİHA ÜSTÜN ARGON

Derleme
1854- 1855 Yıllarında Hotamış Türkmenlerindeki Tarımsal Yapı İçinde Tarla Tarımı

Ramazan Acar, İsmail Kıvrım

Tunceli (Türkiye)’de Adaçayı Yetiştiriciliği Potansiyeli

Metin Armağan

index index index