Kozan Kıraç Koşullarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Performansları

Hasan Beytullah Dönmez

  •  Yıl : 2024
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-10
Bu araştırma, Kozan kıraç koşullarında bazı İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin ot verimi ve ot kalitesinin belirlenmesi amacıyla 2020-2021 ve 2021-2022 yetiştirme sezonlarında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Araştırmada iki adet İskenderiye üçgülü çeşidi (Derya ve Efsane) test edilmiştir. Deneme, Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Araştırma ve Uygulama arazisinde, tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak tesis edilmiştir. Araştırmada, iki yıllık ortalama değerlere göre İskenderiye üçgülü çeşitlerinin bitki boyu 91.5-102.4 cm, yeşil ot verimi 2219.4-2795.4 kg da-1, kuru ot verimi 521.4-761.2 kg da-1, kuru maddede ADF oranı %40.4-%41.5, kuru maddede NDF oranı %54.8-%57.6, kuru maddede ham protein oranı %17.8-%20.4 ve nispi yem değeri 91.4-97.7 arasında değişmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, Kozan’ın kıraç koşullarında ve benzer ekolojilerde hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem temin etmesi amacıyla, Derya çeşidine göre ot kalitesi düşük olmasına karşılık, ot veriminin yüksek olduğu Efsane çeşidinin tavsiye edilebileceği sonucuna varılmıştır.
Atıf yapmak için : Dönmez, H. B. (2024). Kozan kıraç koşullarında İskenderiye üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) çeşitlerinin performansları. Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.54498/ETBD.2024.28

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Kozan Kıraç Koşullarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Performansları, Araştırma Makalesi,
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 11.01.2024, Kabul Tarihi : 28.06.2024 , Yayın Tarihi : 28.06.2024
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index