Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinde Tane Verimine Etki Eden Bazı Faktörlerin Değişimlerinin Belirlenmesi

Erdal Gönülal, Çetin PALTA

  •  Yıl : 2024
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 19-33
Bu çalışmada bazı mısır çeşitlerinde farklı bitki sıklıklarının verim ve bazı tarımsal özelliklere etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Deneme, Konya/Karapınar şartlarında 2015/2016 yıllarında yürütülmüştür. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada bölgede yaygın olarak yetiştirilen 3 çeşit (Pionner 0537, DKC 5783, KWS 6565) ana uygulama olarak kullanılmıştır. Alt uygulamalar olarak sabit sıra aralığı (70 cm) ve 7 farklı sıra arası (12, 14, 16, 18, 20, 22 cm) ve çapraz çift sıra (50x24) kullanılmıştır. Çalışma 3 çeşit x 7 sıra arası x 3 tekrar olmak üzere toplam 63 parselden oluşmuştur. Çalışmada farklı bitki sıklıklarının tane verimi ve bazı tarımsal özellikleri etkilediği belirlenmiştir. Bitki sıklığı arttıkça tane veriminin arttığı fakat sap çapının azaldığı görülmüştür. Özellikle çift sıra çapraz ekimde verimin yüksek olmasına rağmen sap çapı değerinin çok düşük olduğu görülmüştür. Hem verim hem de sap kalınlığı dikkate alınarak 14 ve 16 cm sıra aralıklarının daha uygun olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bitki sıklıklarının çeşitlere göre de verimin etkilediği görülmüş olup, dik yapraklı çeşitlerin sık ekime daha uygun olduğu görülmüştür.
Atıf yapmak için : Gönülal, E. & Palta, Ç. (2024). Determination of changes in some factors affecting grain yield in maize (Zea mays L.) crops grown at different densities. Eregli Journal of Agricultural Sciences, 4(1), 19-33. https://doi.org/10.54498/ETBD.2024.30

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Farklı Sıklıklarda Yetiştirilen Mısır Bitkisinde Tane Verimine Etki Eden Bazı Faktörlerin Değişimlerinin Belirlenmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 04.04.2024, Kabul Tarihi : 28.06.2024 , Yayın Tarihi : 28.06.2024
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index