Akkaraman Koyunlarında Günün Saatlerine Göre Doğumlarının Dağılımı

Çağrı Melikşah Sakar, Özcan ŞAHİN, İlker ÜNAL, Sedat BEHREM

  •  Yıl : 2024
  •  Cilt : 4
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 34-40
Bu çalışma, Çankırı İlinde "Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi"ne kayıtlı bulunan bir Akkaraman koyunculuk işletmesinde 2019-2021 yıllarında doğan 693 kuzu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada koyunların doğumlarının gün içindeki dağılımını ve doğum saatlerinin kuzu cinsiyeti, doğum tipi, doğum yılı ve doğum anında kuzu ölümlerini araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla günün 24 saatlik zaman dilimi 1. gece (00:01-06:00), 2. sabah (06:01-12:00), 3. öğle (12:01-18:00) ve 4. akşam (18:01-00:00) olmak üzere altışar saatlik 4 eşit dilimi bölünmüştür. Kuzu doğumları en yoğun olarak %39 oranla gece saatlerinde gerçekleştiği, bunu sırasıyla sabah (%23.1), akşam (%20.2) ve öğle saat dilimleri (%17.7) takip etmiştir. Cinsiyete göre dişi (%42.8) ve erkek (%35) doğan kuzular ile doğum tipine göre tekiz (%42.0) ve ikiz (%30.9) doğan kuzuların doğumlarının gece saatlerinde en yüksek olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2019 (%42.0) ve 2020 (%30.9) yıllarında doğan kuzuların doğumlarının gece saatlerinde 2021 yılında (%29.4) ise akşam saatlerinde en yüksek olarak gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Doğum anında kuzu ölüm oranlarının öğle saat dilimlerinde %4.1 ile en yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir. Ki-kare (χ2) analizi sonuçlarına göre doğum tipi (P=0.023) ve doğum yılının (P=0.001) etkisi önemli, cinsiyet ve kuzu ölümlerinin etkisi önemsiz bulunmuştur. Araştırma, Akkaraman koyunlarında doğumların gece saatlerinde yoğunlaştığını göstermekte olup, bu bilgiler yetiştiricilerin doğum zamanında hazır olma, kuzuların sağlığını ve işletmenin verimliliğini artırma fırsatı sunduğunu göstermektedir.
Atıf yapmak için : Sakar, Ç.M., Şahin, Ö., Ünal, İ. & Behrem, S. (2024). Distribution of Births by Akkaraman Sheep According to Time of Day. Eregli Journal of Agricultural Sciences, 4(1), 34-40. https://doi.org/10.54498/ETBD.2024.31

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Akkaraman Koyunlarında Günün Saatlerine Göre Doğumlarının Dağılımı, Araştırma Makalesi,
, Vol. 4 (1)
Geliş Tarihi : 13.06.2024, Kabul Tarihi : 28.06.2024 , Yayın Tarihi : 28.06.2024
Ereğli Tarım Bilimleri Dergisi
ISSN: ;
E-ISSN: 2822-4167 ;
index index index