Yıl: 2022, Cilt: 2, Sayı: 1

Year: 2022, Vol.: 2, No.: 1

Cover

Araştırma Makalesi
Determination of Herbicide Tolerance of Wheat (Triticum aestivum L.) for in vivo Selection

Aras Türkoğlu, Kamil Haliloğlu, Murat Aydın

Determination of Some Morphological Features of Spinach Populations

Önder TÜRKMEN, yeşim dal

Determination of Root Structures and Element Contents of Two Pumpkins (Cucurbita pepo L.) Genotypes Under Drought Stress

Fevzi Elbasan, Mehmet HAMURCU, Zuhal Zeynep AVSAROGLU, Ayşe Humeyra OMAY, Ayse TORUN, Fatma Gokmen YILMAZ

Sıcak Suya Daldırma İşleminin Kalite Özellikleri ve Kuruma Kinetiği Parametrelerine Etkisi: Mor Havuç Örneği

MUHAMMED TAŞOVA, Burcu AKSÜT, Samet Kaya DURSUN

Determination of yield, quality and morphological characteristics of different hybrid bell pepper cultivar candidates in Konya ecological conditions

necibe kayak, Önder TÜRKMEN, yeşim dal, Banu Çiçek Arı, Ünal KAL, Musa Seymen

index index index